Aula de formació: Particulars

Alemany Nivell A1.1 (Principiant 1)

Preu: 350€
Durada: 100 hores (4 ECTS)
On-line Idiomes
Inscripcions obertes

Idioma

Alemany

Programa

Hier spricht man Deutsch

 • El singular dels pronoms personals.
 • El singular del verb regular Kommen
 • Noms geogràfics dels països de parla alemanya
 • Números de l’1 al 10
 • La pronunciació de les vocals amb dièresi

Ich komme aus….

 • Pronoms personals (plural)
 • Verbs regulars (plural)
 • Sprecehn i sein (algunes formes)
 • Noms de països i llengües
 • Donar i sol·licitar informació personal

Reiseziele in den D-A-CH Länden

 • Els articles determinats i indeterminats
 • L’abecedari
 • Lectura selectiva

Die Reise planen

 • El plural dels substantius
 • Horaris de trens
 • Estratègies de lectura i audició.

Am Ziel ankommen

 • El pronom interrogatiu wo
 • Els verbs de desplaçament fahren i fliegen
 • Els mitjans de transport i els bitllets de tren
 • Els números de l’11 al 20
 • Saludar i contestar a les salutacions

Unterwegs in Deutschland

 • El pronom interrogatiu wie
 • Els números del 20 al 1000
 • La pronunciació de la lletra Z
 • Lectura detallada

Hallo, wie geht’s?

 • El verb irregular sein i el el verb heiben
 • L’article possessiu mein / meine
 • El sufixe femení –in
 • El treball i els  membres de la família
 • Presentar-se i presentar als altres
 • Diferenciar entre les salutacions habituals a Alemanya, Suïssa i Àustria

Was ist hier interessant?

 • Verbs amb canvi vocàlic
 • Els pronoms interrogatius was i wann
 • Llocs d’interès en una ciutat
 • Escoltar i entendre un text llarg
 • Aclarir dubtes

Der Tag beggint mit dem Frühstück

 • Els verbs irregulars nehmen i essen
 • Ús del gern
 • L’esmorzar
 • Expressions de freqüència
 • La pronunciació del so ich

Auswärts essen

 • L’ús del pronom man, el verb haben i el cas ACUSATIU
 • Demanar el menjar i el compte
 • La pronunciació del so ach
 • Consultar el gènere dels substantius al diccionari
 • Organitzar substantius segons el seu gènere.

International ist in

 • La negació nicht i kein
 • Menjars internacionals i cuina de fusió
 • Reservar una taula i els números de telèfon
 • Treure informació principal d’un text

Gesund essen & triken

 • L’ús de les expressions d’opinió glauben, denken i meinen
 • Adjectius sense declinar i els adjectius wenig i viel
 • Els números més enllà del 1000
 • Decimals i percentatges
 • Diferents classes de carn i peix
 • Mesures i pesos
 • Dades sobre la indústria alimentària
 • Estratègies per memoritzar el gènere dels substantius

Was möchtest du werden?

 • El verb arbeiten
 • Treball i títols acadèmics
 • Els dies de la setmana
 • Unitats temporals
 • Comprendre xifres i dades estadístiques
 • Estratègies de comprensió auditiva detallada

Bitte pünktlich sein!

 • Els números ordinals
 • Preposicions que es fan servir amb les unitats temporals
 • Els mesos de l’any, les estacions i la data i l’hora
 • Formar xifres ordinals a partir d’un model.

Arbeit ist das halde Leben

 • Els verbs modals Könen, müssen, möchten
 • Els pronoms personals
 • Sectors de l’economia
 • Escoltar i entendre direccions.
 • Assolir el nivell A1 (inicial) del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (L'assoliment del nivell A1 s'obté gràcies a la superació de l’Alemany A1.1 i Alemany A1.2).
 • Usar un ventall limitat de paraules que es refereixen a informació personal o a situacions molt concretes de la vida quotidiana.
 • Entendre expressions i informació quotidianes en frases senzilles.
 • Presentar-se a si mateix i a altres persones i preguntar per informació personal.
 • Escriure textos senzills, postals, notes o emplenar formularis.
 • Dominar un nombre reduït d'estructures gramaticals senzilles i enfocades a l'ús comunicatiu de l'idioma.

S'haurà de disposar d'un ordinador amb connexió de banda ampla amb sortida de veu.

Cursos relacionats

English elementary. Level 1
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English elementary plus. Level 2
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English pre-intermediate. Level 3
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English pre-intermediate plus. Level 4
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English intermediate. Level 5
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English intermediate plus. Level 6
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-intermediate. Level 7
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-intermediate plus. Level 8
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English advanced. Level 9
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English advanced plus. Level 10
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-advanced. Level 11
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
English upper-advanced plus. Level 12
Preu: 460€ (371,80€ bonificables)
Durada: 50 hores
On-line Idiomes
Inscripcions obertes
Som socis de:
Projectes d’innovació en els que participa la FCAC:
Promou:
Amb el finançament de:
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més informació
ACCEPTAR